گیر چه جماعتی افتادیم

La_Poste

توضیح الکی: در فرانسه پست علاوه بر انجام عملیات پستی مانند دیگر بانکها قادر به انجام کلیه امور بانکی نیز می باشد.

گیر یه جماعتی افتادیم که عقلشون بعد از ظهریه. صبح رفته بودیم پست برای ۲ تا آدم دیکتاتور سانسور چی دسته چک بگیرم. چند روز پیش پست مرکزی به من گفت این دوتا می تونند دسته چک داشته باشند امروز همکارش می گه نمی دونم شاید. البته چند روز پیش بعد از ظهر سوال کردیم، ولی امروز صبح رفتیم دسته چک بگیریم و نه اینکه عقل این جماعت مثل مدارس دهه ۶۰ دو نوبته است. گاهی صبحیه گاهی بعد ازظهری با این تفاوت که در تمام طول سال عقلشون بعد از ظهریه.

من : سلام.

پست : سلام.

من : این برگه ای هست که چند ماه پیش بعد از باز کردن حساب بهشون دادید.

پست : بله خواهش می کنم.

من : می خواستم اگر امکان داره برای حساب این آقا دسته چک و کارت بانکی صادر کنید.

پست : اول باید حساب باز کنید.

من : بله باز کردیم برگه را بهتون دادم.

پست : خب این برگه که چیز خاصی نیست تو این برگه نوشته شده که شما فقط حساب باز کردید.

من : ای بابا عجب خنگ با حالی هستید. من هم همین رو گفتم حالا میخواهم بدانم می تونید برای این حساب دسته چک و کارت بانکی صادر کنید.

پست : اوم م م م م م م بزارید از همکارم بپرسم.

بعد از چند دقیقه که رفت تو پستو و پچ پچ کرد.

پست : برای اینکار کارت شناسایی، قبض آب یا برق و اگر مستاجرند برگه اجاره نامه لازم هست.

من : ایشون آدرس شخصی ندارند و نامه هاشون به آدرس یه سازمان می آید.

پست : اوم م م م م م م بزارید از همکارم بپرسم.


پست : اشکالی نداره .

من : متشکرم فقط یه سوال ایشون منتظر کارت شناسایی هستند و الان برگه موقت با اجازه کار دارند اشکالی نداره.

پست : اوم م م م م م م بزارید از همکارم بپرسم.

من : معذرت می خواهم لطفا برای این آقا هم بپرسید در واقع برای دو نفر.

پست : همسرشون هستند.

من : نه این آقا دوست این آقا هست.

پست : اوم م م م م م م بزارید از همکارم بپرسم.


پست : نه، باید اجازه کار داشته باشند .

من : ببخشید پس شما به همکارتون چی را نشون دادید این پایین نوشته شده که ایشون اجازه کار دارند.

پست : اوم م م م م م م بزارید از همکارم بپرسم.


پست : نه، باید کارت شناسایی داشته باشند.

من : متشکر پس ما چند هفته دیگه مزاحم می شیم.

پست : اوم م م م م م م بزارید از همکارم بپرسم.