شهادت امیرالمومنین تسلیت باد

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را           که به ما سوا فکندی همه ســایه هما را
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین
         به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
بجز از علی که گوید به پســر که قاتل من
          چو اسیر توست اکنون به اسـیر کن مدارا

 

در جایی نوشته بود در دنیای امروز هر رئیسی و هر حاکمی تنها به فکر منافع خود است و با حرفها و حرکات خود در صدد به دست آوردن منافع بیشتر می باشد حال این میان بیچاره و نگون بخت مردمی که چنین حاکمانی دارند نویسنده در ادامه به قحطی رجال اشاره کرده بود و از افرادی همچون لنین به عنوان مردانی یاد می کرد که دیگر تاریخ هیچگاه به خود نخواهد دید با خود کمی تامل کردم و گفتم براستی که در قرن حاضر قحطی رجال شده است ( البته بانوان محترم من را به خاطر استفاده از کلمه رجال مواخذه نفرمایند که آنان را مقام و منزلتی بس عظیم است) ولی آیا براستی در طول تاریخ افرادی نبودند که سرمشق و الگو باشد که ما مجبور باشیم از افرادی چون لنین نام ببریم . آیا اشخاصی چون علی ابن ابیطالب و یا محمد ابن عبدالله وجود ندارند و یا شاید در بین اوراق تاریخ به صندوقچه فراموشی سپرده شده اند .
آیا این علی فرزند ابیطالب نبود که مسلمانان را سرزنش می کرد اگر در سرزمینشان به پیرزنی یهودی ستم روا شود .
آیا این علی نبود که در کوچه و برزن می نشست تا رعایا بهتر و ساده تر بتوانند با او حرف بزنند و درد دل نمایند .
آیا این علی نبود که با مستمندان بر سر یک سفره می نشت تا مبادا آنان از تنگ دستی خود خجل و شرمسار باشند
و بالاخره

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسـیر توسـت امــروز به اسـیر کن مدارا

 

در دنیای به اصطلاع پیشرفته و مردمی امروز به هر شخصی که نتواند به هر دلیلی کار کند و درآمدی داشته باشد از طرف دولت مبلغی پرداخت می شود ای تاریخ تو خود می دانی که علی به تمام مردم سرزمینش چه دارا و چه ندار به طور مساوی از بیت المال مقرری می داد و به آنان که نداشتند از سهم خود کمک می کرد ولی ای تاریخ تو چه سنگ دل هستی که افراد و رجال نیک را در پس پرده بی دینی یا دینداری اشرافی پنهان می کنی

براستی اگر علی در جایی دیگر و با مذهبی دیگر و با نامی دیگر آمده بود آیا این چنین مورد ظلم قرار می گرفت

 

شهادت امیر المومنین علی (علیه السلام) بر شما تسلیت باد

یک نظر

  1. meghdad — ۲۷/۰۷/۱۳۸۶ @ ۶:۱۵ ق.ظ

    قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان افتاده در راه یقین
    می ترسم از انکه بانگ اید روزی کای بی خبران راه نه انست و نه این

    [پاسخ]

RSS نظرات این مطلب.